Lackskyddsgaranti

Long-Life Underhållsprogram för SONAX Lackskydd

 

Med SONAX Keramiska lackskydd ingår bilen i ett flerårigt underhållsprogram. För att programmet skall gälla skall följande punkter följas;

• Bilen skall vara registrerad i ett SONAX Center.

• En gång om året skall bilen in på underhållsbehandling med tvätt och rengöring av skyddet. Kostnaden för denna behandling tas ut av det auktoriserade SONAX Centret.

• Vid eventuella skador på lacken som kräver omlackering måste bilen lämnas till ett auktoriserat SONAX center för ny behandling senast 2 månader efter omlackering.

• Lacken skall ej poleras eller vaxas.

• Lacken skall skötas enligt SONAX Centers rekommendationer.